تبلیغات
< > مــا بـــہ هـمـ مــحـڪــومیــمـ - پــُستــهـا رمــزدار


مــا بـــہ هـمـ مــحـڪــومیــمـ

❤ زنـدگیمـونـو میـرِسـونیـمـ بـہ خـوش طـعـمـ تـَریـךּ جـاش ❤

 اَز ایــטּ بـہ بــَعــد پــُستــهـا رمــزدار : ) اَول یـہ لینڪــ تڪـونــے میڪـنـَمـ : ) چـوטּ مـَטּ بـا تمـامـہ مشغلـہ هـایے ڪہ دارَمـ سعـے ڪـردَمـ بــہ همـہ سـَر بـزنـَمـ امـا بــَعـضیـــا ........... بعـدش بـہ تمـامـ آجیـاے تـو لینڪــَمـ میــدَمـ رمــزُ ... اگـہ ڪسـایـے ڪــہ تـو لینڪمــَטּ رمــز بهـشـوטּ نـرسیـدہ بگــَטּ ...
 و ڪـامنتـــا تــو پستـــ ثـابتــــ از ایــטּ بـــہ بـــَعــد ....

برچسب‌ها:
+ دوشنبه 12 بهمن 1394 | 16:30 | پـــَریــاشــوטּ | نظرات()

Sara